...

Duchovná obnova pre stredoškolákov a vysokoškolákov

Pozývame chlapcov stredoškolákov a vysokoškolákov na duchovnú obnovu – ak niektorých poznáte, ktorým by taká duchovná obnova mohla byť užitočná – prosíme vás, aby ste ich osobne povzbudili a povedali im o tejto možnosti.

Termíny: 25.11 – 27.11.2022 alebo druhá možnosť 2.12. – 4.12.2022.
Viac informácii: https://ks.kapitula.sk/product/sk/duchovna-obnova-pre-stredoskolakov-a-starsich-1

Aktuality

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.