...

Duchovná obnova pre mužov, otcov rodín

Taktiež dávame do pozornosti duchovnú obnovu pre mužov, otcov rodín, ktorá bude na Sp. Kapitule na začiatku novembra 4.11. – 6.11.2022.

Prihlásiť sa môžu na túto obnovu zaslaním emailu: vicerektor@kapitula.sk
Viac informácií: https://ks.kapitula.sk/product/sk/duchovna-obnova-pre-muzov-otcov-1

Aktuality

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.