...

Dni Spišského Jeruzalema 2022

V dňoch 27. – 29. mája 2022 sa v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí uskutoční 9. ročník duchovno-kultúrneho festivalu Dni Spišského Jeruzalema 2022.

spis_jeruzalem

Aktuality

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.