...

Pozvánka na duchovné spojenie so Svätým Otcom

Na slávnosť Zvestovania Pána dňa 25. marca 2022 zasvätí Svätý Otec František Rusko a Ukrajinu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

Akt zasvätenia sa uskutoční o 17.00 v Bazilike sv. Petra v Ríme. Súčasne v ten istý deň vykoná tento akt zasvätenia vo Fatime aj pápežský almužník kardinál Konrad Krajewski ako vyslanec Svätého Otca.

 

Diecézny administrátor bude v tento deň v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule sláviť o 17.00 svätú omšu s adoráciou za pokoj na Ukrajine a v Rusku a tak sa duchovne spojí s modlitbami Svätého Otca.

Zároveň pozýva všetkých kňazov, zasvätených a celý Boží ľud Spišskej diecézy, aby sa modlitbami a obetami pripojil k tejto iniciatíve, aby na príhovor Panny Márie, Kráľovnej pokoja, mohol zavládnuť trvalý mier v našich susedných krajinách.

 

Prosíme, aby ste o tomto informovali veriacich prostredníctvom farských oznamov alebo webových stránok, či násteniek a tlmočili im pozvanie k duchovnému spojeniu so Svätým Otcom a k modlitbám a obetám za pokoj a mier.

Aktuality

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.