...

Autobusom za pápežom Františkom

Komisia pre mládež v Spišskej diecéze ponúka mladým možnosť putovať na stretnutie s pápežom Františkom špeciálnym autobusom do Košíc. Viac informácii a prihlasovanie na komisia.sk alebo na výveske.

Plagát (.pdf)

Pápež o evanjeliu 23. nedele cez rok SK (.doc)

RKC-citáty pápeža Františka IV. SK (.doc)

Aktuality

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.