...

Dvojbodka za prázdninami

Komisia pre mládež v Spišskej diecéze pozýva na modlitbové stretnutie za mladých pod názvom DVOJBODKA za prázdninami. V sobotu 28.8. na Mariánskej Hore v Levoči.

Viac info a program nájdete na komisia.sk a na plagáte

Aktuality

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.