...

Via Crucis

Rímsko-katolícky farský úrad Svit, Spojená škola Mierová vo Svite a Mesto Svit Vás pozývajú dňa 26. marca 2023 o 14.30 na Viu Crucis s pôstnymi zamysleniami nad zastaveniami Krížovej cesty v kostole Sv. Jozefa Robotníka vo Svite.

Aktuality

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.