...

September 2022

– za našu farnosť a mesto
– za našich kňazov Štefana a Milana a jubilujúce spoločenstvo rehoľných sestier
– za úctu k našim kňazom, ktorých si Pán vyvolil a sú láskou Jeho srdca
– za zdravie pre Elenu
– za Božie požehnanie rodiny brata Petra
– za nájdenie práce pre Zuzanu
– za zdravie a Božie požehnanie pre Michaelu a mamku
– za tých, ktorí ešte nepocítili dotyk Božej lásky
– za požehnanie manželstva Márie a Slavomíra
– za všetky ženy, ktoré žijú so ženatými mužmi a necítia za to vinu
– poďakovanie za uzdravenie Tamarky
– za úspešný začiatok školského a akademického roku 2022/2023 pre všetkých žiakov
a študentov
– za zdravie a Božie požehnanie pre Ľudku a Marienku
– za očistenie od všetkého, čo nám bráni kráčať za Tebou Pane
– za otvorenie našich sŕdc pre Pánovu lásku
– za zdravie, Božie požehnanie, ochranu a dary Ducha Svätého pre celú Adrianinu rodinu
– za mníchov benediktínov v Sampore
– za sviatosť krstu pre Jakubka
– za zdravie pre Jozefka, Jakubka a ich rodičov
– za manželov Annu a Mariána
– za chorých a starých
– za mier na celom svete
– za novomanželov Zuzanu a Tomáša
– za prenasledovaných kresťanov
– za pápeža Františka
– za pracovníkov TV Lux a Rádia Lumen
– za Božie požehnanie a ochranu rodiny Michala
– za zdravie a Božie požehnanie pre jubilantku Elenku
– za Božiu pomoc pri nesení kríža choroby pre Jožku
– za obrátenia v našej rodine
– za duše v očistci
– za ukončenie vojny na Ukrajine

Pridať úmysel

Ďalšie úmysly farníkov

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.