...

September 2021

– za mier a pokoj na celom svete
-za situáciu v Afganistane
-za dielo Materskej školy sv. Gianny vo Svite
-za spoluprácu farnosti, kňazov a rehoľných sestier vo farnosti
-za požehnaný priebeh návštevy Sv. Otca v Maďarsku a na Slovensku
-za Božie požehnanie rodiny Kubušovej a Jurenkovej
-za Božie požehnanie pre rodinu Michala
-za obrátenia v našej rodine
-za zdravie a Božiu pomoc pre Jožku a jej rodinu
-za zdravie, Božie požehnanie a ochranu pre jubilantku Máriu
-za Božiu pomoc pre vnuka Majka, aby si zvykol v škôlke
-za zomrelých z rodiny Setnickej a Slezakovej
-za zomrelých z rodiny Pirhalovej, Dominikovej, Rennerovej a Novotnej
-za obrátenie pre dcéru a synov
-za Božie milosti pre vnuka Majka
-za lásku a porozumenie do našich sŕdc
-za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu a vnúčatá
-za úspešný začiatok akademického a školského roku 2021/2022 pre všetkých žiakov a študentov
-za zdravie pre Jozefka a Jakubka a ich rodičov
-za sviatosť krstu pre Jakubka
-za zdravie a ochranu pre Ľudku a Marienku
-za silu a vytrvalosť pomáhať všetkým ľuďom
-za prežívanie nedele podľa Pánovej vôle
-za pomoc kráčať po ceste dobra a obety
-za dar pokory a milujúceho srdca voči blížnym
-za manželov Adrianu a Jozefa
-za zdravie pre manželov Annu a Mariána
-za zdravie, Božie požehnanie, ochranu a dary Ducha Svätého pre celú Adrianinu rodinu
-za starých a chorých
-za prenasledovaných kresťanov
-za pápeža Františka
-za spišského biskupa
-za kňazov, rehoľníkov, rehoľníčky a pracovníkov TV Lux a rádia Lumen
-za odvrátenie šírenia koronavírusu
-za obrátenie členov našej rodiny
-za zdravie pre Elenu
-za Božie požehnanie pre manželov
-za všetkých tých, ktorí nepoznajú Božiu lásku
-za silu pre ľudí pri vzniknutom nešťastí
-za Božie požehnanie pre rodinu brata Petra
-za zdravie pre mamku a sestru Michaelu
-za úspešné ukončenie štúdia pre Zuzanu
-za Božie požehnanie a milosrdenstvo pre Vojtecha
-za uzdravenie zo všetkých zranení z detstva zo strany rodičov pre Michala
-za narodenie zdravého bábätka Zuzane a Ondrejovi
-za Božiu pomoc pre vnuka Kevina a vnučku Timeu, aby ich Pán Boh ochránil v škole pred zlými
spolužiakmi
-za zdravie a Božie požehnanie pre nevestu Elenu, syna Petra a vnučku Zuzku
-za Božie požehnanie a zdravie pre Máriu a Slavomíra
-za Božie požehnanie a zdravie pre dcéru Michaelu a mamu Máriu
-za našu farnosť, mesto a celé Slovensko

Pridať úmysel

Ďalšie úmysly farníkov

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.