Október 2021

– za požehnané ovocie návštevy pápeža Františka
– za našich cirkevných a štátnych predstaviteľov
– za ukončenie pandémie
– za súlad a svornosť v rodine Slavomíra a Anny
– za Božie požehnanie pre rodinu Márie
– za ľudí, ktorí prežívajú akýkoľvek nedostatok
– za pokoj vo svete
– za Božie požehnanie pre rodinu Michala
– za obrátenia v našej rodine
– za zdravie a Božiu pomoc pre Jožku a jej rodinu
– za snúbencov Petru a Vladimíra
– za nájdenie vhodnej práce pre brata Stanislava
– za zdravie pre Elenu
– za Božie požehnanie rodiny brata Petra
– za úspešné ukončenie štúdia pre Zuzanu
– za požehnanie manželstva
– za zdravie a Božie požehnanie pre Michaelu a mamku
– poďakovanie za púť s TV LUX
– za tých, ktorí ešte nepocítili dotyk Božej lásky
– za obrátenie hriešnikov
– za sviatosť krstu pre Jakubka
– za zdravie pre Jozefka a Jakubka a ich rodičov
– za zdravie a ochranu pre Ľudku a Marienku
– za manželov Jozefa a Adrianu
– za zdravie pre manželov Mariána a Annu
– za pápeža Františka
– za kňazov, rehoľníkov, rehoľníčky a pracovníkov TV Lux a rádia Lumen
– za šírenie Tvojej náuky Pane
– za dôveru v Pána
– za vytrhávanie buriny farizejstva z našich sŕdc
– za starých a chorých
– za prenasledovaných kresťanov
– za odvrátenie šírenia koronavírusu
– za zdravie, Božie požehnanie, ochranu a dary Ducha Svätého pre celú Adrianinu rodinu
– za posilnenie nášho duševného zdravia
– za silu a ochotu slúžiť všetkým blížnym bez rozdielu
– za pochopenie, že láska je podstatou Tvojho zákona Pane
– za zdravie a Božiu pomoc pre naše ťažko choré sestry Moniku, Máriu a Zitku
– za zomrelých z rodiny Setnickej, Slezákovej, Dominikovej a Pirhalovej
– za obrátenie syna
– za uzdravenie z choroby
– za zosnulých z rodiny
– za Božiu pomoc a ochranu pre rodinu
– za upevnenie vo viere
– aby zavládol pokoj a láska v manželstve
– za syna Miroslava a nevestu Zuzanu, nech ich dobrotivý Boh obdarí aspoň jedným potomkom
– za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu s rodinou a pre Darinu s rodinou
– poďakovanie za deti a prosba o ich ochranu a sprevádzanie v živote
– za zdravie a živú vieru pre Jozefa, Mariána, Zuzku a Elenku a ich rodiny
– za zdravie a Božie požehnanie pre nevestu Helu a syna Petra
– za úspešné dokončenie štúdia pre vnučku Zuzku
– za zdravie a Božie požehnanie pre celú rodinu Kičurovú
– za zosnulého Michala a vnúčika Petríka, nech ich Pán prijme do svojho kráľovstva
– za zdravie a dary Ducha Svätého pre rodinu
– za Božiu pomoc pre ťažko chorého Milana, Aničku, Helenu a Bernadetu
– za duše v očistci, ktoré to najviac potrebujú
– za našich duchovných otcov a rehoľné sestričky
– za odvrátenie epidémie v našom meste
– za našu farnosť, mesto a celé Slovensko

Pridať úmysel

Ďalšie úmysly farníkov