...

November 2022

– za ozdravenie našej farnosti
– za duše v očistci
– za ľudí ochotných pomáhať vyslobodzovať duše z očistca
– za zdravie, silu a Božie požehnanie pre našich duchovných otcov
– za sviatosť krstu pre Jakubka
– za zdravie pre Jozefka, Jakubka a ich rodičov
– za večný odpočinok pre Elenu a prijatie do Božieho kráľovstva
– za zdravie, Božie požehnanie, ochranu a dary Ducha Svätého pre celú Adrianinu rodinu
– za manželov Jozefa a Adrianu
– za zdravie pre manželov Mariána a Annu
– za zosnulých z rodiny Kocúnovej, Demetrovej a Čubanovej
– za úplnú dôveru v nášho Pána
– Pane, nauč nás dávať a nepočítať, zriekať sa a darovať
– za prenasledovaných kresťanov
– za starých a chorých
– za ukončenie vojny na Ukrajine
– za mier na celom svete
– za pápeža Františka
– za živú vieru našich detí
– za požehnanie manželstva dieťatkom
– za Božie požehnanie a ochranu rodiny Michala
– za Božiu pomoc pri nesení kríža choroby pre Jožku
– za obrátenia v našej rodine
– za zdravie a Božie požehnanie pre Elenu
– za zdravie a Božie požehnanie celej našej rodiny
– za tých, ktorí ešte nepocítili dotyk Božej lásky
– za požehnanie manželstva
– za našich kňazov, aby boli dobrými pastiermi s veľkým a otvoreným srdcom
– za obrátenie detí a vnúčat, aby pristupovali k sviatosti zmierenia, prijímali Božie Telo a
dostali dary Ducha Svätého
– za duše v očistci, na ktoré si nikto nespomína
– za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre Patrika a Marcelu
– za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre chorých a trpiacich v našej farnosti
– poďakovanie za kríže a bolesti, lebo sú znakom úzkej cesty a tesnej brány

Pridať úmysel

Ďalšie úmysly farníkov

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.