...

Marec 2021

– za prajnú, obetavú a podnetnú atmosféru v diele našej Materskej školy

– za pokoj, rozvahu a dôveru v našich srdciach počas pandémie

– za múdre, starostlivé a požehnané rozhodnutia tých, ktorí nás vedú

– poďakovanie našim kňazom za on-line duchovnú obnovu pri príležitosti roka Sv. Jozefa

– za Božiu ochranu pred koronavírusom

– za duše v očistci

– za obrátenie neveriacich

– za sviatosť krstu pre Jakubka

– za zdravie pre Jozefka a Jakubka a ich rodičov

– za kňazov, rehoľníkov, rehoľníčky a pracovníkov TV LUX – za ich zdravie, Božiu pomoc, ochranu

– za zdravie manželov Anny a Mariána

– za večný odpočinok pre Jozefa a prijatie do Božieho kráľovstva

– za chorých a starých

– za hriešnikov

– za celosvetový mier

– za celkové zdravie pre Simonku

– za manželov Adrianu a Jozefa

– za zdravie, Božiu pomoc, ochranu a dary Ducha Svätého pre Marienku, Ľudku, sestru Damiánu a Maďu

– za skoré otvorenie našich kostolov

– za úspešné doliečenie Majkinho ocka po operácii a za celkové jeho zdravie

– za Božiu pomoc, ochranu, zdravie a dary Ducha Svätého pre celú Vierkinu, Jarkinu, Evkinu a Adrianinu rodinu

– za prehĺbenie našej viery

– za kráčanie s Ježišom po ceste Božích prikázaní

– za používanie slov: ďakujem, prepáč a prosím

– za prejavenie lásky k sebe a k druhému človeku

– za zdravie a Božie požehnanie pre Elenu

– za rodinu brata Petra

– za kňazov, ktorí pôsobili a pôsobia v našej farnosti

– za tých, ktorí nepocítili Božiu blízkosť

– za všetkých tých, ktorí pre situáciu, ktorá vládne svetom, prišli a prídu o prácu

– za Božie požehnanie a ochranu rodiny Michala

– za zdravie, Božie požehnanie a ochranu pre Jožku a jej rodinu

– za obrátenia v našej rodine

– za Boží pokoj a radosť pre tetu Magdu

– za obrátenie manžela, syna a nevesty

– za zdravie a Božie požehnanie pre celú moju rodinu

– za uzdravenie babky Žofie

Pridať úmysel

Ďalšie úmysly farníkov

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.