Marec 2020

– za Božiu ochranu pred koronavírusom

– za zvolených predstaviteľov štátnej moci na Slovensku

– za zdravie otca biskupa Štefana

– za Božiu pomoc pri realizácii farských pastoračných aktivít

– poďakovanie za úspešné ukončenie zimného semestra Jozefa

– za zdravie sestry Damiány a pátra kapucína Felixa

– za duševné a telesné zdravie, Božie požehnanie a ochranu pre duchovného otca Štefana, prof. Františka, kaplánov Mareka a Miroslava a rehoľné sestričky v našej farnosti

– za celosvetový mier

– za Božie požehnanie, zdravie a ochranu pre manželov Jozefa a Adrianu

– za úspešný priebeh vyšetrenia a zákroku na neurochirurgii pre Mariána

– za požehnaný pôstny čas a dôstojnú prípravu na Veľkú noc

– za Božie požehnanie, zdravie a ochranu pre Jozefa, Kristínu a Jozefka

– za pomoc a vedenie Duchom Svätým

– za posilnenie našej viery a vytrvalosti v našich prosbách

–  za odvahu a silu vytrvalo a s radosťou niesť naše každodenné kríže a ťažkosti

– za hľadanie a zbavovanie sa slabostí, ktoré z nás „odsávajú“ Boží život a pokoj

– za dar milosti, aby sme vytrvalo kráčali k nebu

– za odvahu kráčať cestou lásky až ku večnosti

– za Božie požehnanie, zdravie a ochranu pre manželov Annu a Mariána

– za to, aby sme si našli čas na rozhovor s Tebou, Pane

– poďakovanie Pánovi, že nás objíma svojou láskou

– za dar večného života pre zosnulých Veroniku a Viliama, Katarínu a Eugéna

– za predstaviteľov a poslancov nášho mesta, aby v ich srdciach vládla múdrosť, spravodlivosť a láskavosť

– za pokoj, jednotu, spravodlivosť a lásku v našom farskom spoločenstve

– za mladých našej farnosti, ktorí ešte nezakúsili Božiu lásku

– za snúbencov Máriu a Slavomíra

– za Božie požehnanie rodiny brata Petra

– za zdravie a Božie požehnanie pre Elenu

– za predstaviteľov novej vlády, aby ich rozhodnutia boli riadené Duchom Svätým

– za Božie požehnanie a ochranu rodiny Michala

– za zdravie, Božie požehnanie a pomoc pre Jožku a jej rodinu

– za Božiu pomoc pre Petru pri písaní diplomovky

– za to, aby nás Pán Boh ochránil pred zlým a za Božiu pomoc pre syna a vnuka

– za obrátenie neveriacich

– za duše v očistci

– za požehnanú prípravu Diecézneho stretnutia mládeže 2020 v Poprade

– Pane Ježišu, prosíme Ťa za diecézne stretnutie mládeže; daj nech sila, ktorá premení z Božieho slova a z Eucharistie, prenikne mladých ľudí a vzbudí v nich túžbu po svätosti

– Pane Ježišu, dotkni sa mladých ľudí našej diecézy, aby sa rozhodli žiť novým životom

Pridať úmysel

Ďalšie úmysly farníkov