Marec 2019

– za zvolenie osobnosti na post prezidenta republiky

– za uživotnenie záverov summitu, ktorý sa zaoberal problematikou zneužívania detí

– za zdravie Šimona

– za uzdravenie našej mamky Heleny z ťažkej choroby, Božie požehnanie, za ochranu a pomoc Panny Márie

– za zdravie tela i duše Michala, Moniky a Timoteja

– za zdravie a Božie požehnanie pre rodičov Máriu a Vladimíra

– za Božie požehnanie a za dobrú manželku pre brata Matúša

– za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Martina Orolína

– za zmenu srdca Petra a vrátenie sa k rodine s malými deťmi

– za posilnenie túžby po poznaní Božieho slova

– poďakovanie Pánu Bohu za úspešné ukončenie zimného semestra pre Jozefa

– za zdravie, Božie požehnanie a ochranu manželov Anny a Mariána

– za pokoj a mier na celom svete

– za bezvýhradné dôverovanie Pánovi

– za vytrvalosť v modlitbách a posilnenie našej viery

– poďakovanie Pánu Bohu za vypočutie prosby o nájdenie práce pre Evu

– za trpezlivosť a pokoru pri zahŕňaní Pána našimi prosbami a žiadosťami

– za zdravie, Božie požehnanie a ochranu pre Jozefka, ktorý oslavuje svoje prvé narodeniny

– prosba o pomoc pri kráčaní cestou dobra, obety a milosrdenstva s Pánom Ježišom

– za spomalenie životného tempa, aby sme si našli čas byť s Pánom v tichu, učili sa od neho a tešili sa z pekných vecí, ktoré pre nás stvoril

– za zdravie, Božie požehnanie a ochranu pre celú Adrianinu rodinu

– za uzdravenie mojej mamky Alice a za Božie požehnanie

– za zdravie, Božie požehnanie, ochranu a pomoc Panny Márie pre syna Petra

– za obrátenie rodiny Veroniky

– za obrátenie rodiny Dávida

– za požehnaný pôstny čas a dôstojnú prípravu na Veľkú noc

– za pokojný priebeh tehotenstva a šťastný pôrod pre Zuzku

– za predstaviteľov a poslancov nášho mesta, aby v ich srdciach vládla múdrosť, spravodlivosť a láskavosť

– za spoločné pastoračné diela našej farnosti

– za pokoj, jednotu, spravodlivosť a lásku v našom farskom spoločenstve

– za mladých našej farnosti, ktorí ešte nazakúsili Božiu lásku

– za naše mesto, aby Boh mohol konať vo všetkých oblastiach – vzdelávaní, kultúre, podnikaní, médiách…

– za vzťah Márie a Slavomíra

– za Božie požehnanie rodiny brata Petra

– za zdravie a Božiu pomoc pre Elenu

– za zdravie a Božiu pomoc pre Jožku a jej rodinu

– za Božie milosrdenstvo pre našu rodinu

Viac tu: https://farnost-svit.webnode.sk/spojme-sa-v-modlitbe/

Pridať úmysel

Ďalšie úmysly farníkov