...

Júl 2020

– za nového biskupa Jána

– za novokňazov

– za prehĺbenie viery v národe

– za cirkevných a štátnych predstaviteľov

– za jednotu a pokoj v rodinách

– za Božie požehnanie, ochranu a zdravie pre nášho pána farára Štefana pri príležitosti 30. výročia jeho kňazskej vysviacky

– za milosť obrátenia manžela Milana aj syna Milana

– za úspešný priebeh operácie srdca našej milej tety, skoré zotavenie, návrat domov a požehnanie lekárov a personálu

– za zdravie, Božie požehnanie, radosť, pokoj, dobré a láskavé srdce pre Maja s rodinou

– za pomoc ľudí a Božiu priazeň pri nájdení stáleho, dobrého zamestnania

– za Božie požehnanie, zdravie, pokoj a radosť do života otca a mamky

– za všetkých, ktorí sa cítia byť sami a sú smutní, nech ich srdcia naplní radosť, pokoj a Božia priazeň

– za Božie požehnanie a zdravie rodín Janky, Ivetky, Zuzky, Táni a Moniky

– za celé farnosti Svit a Batizovce, nech vanie Duch Boží

– za zdravie, Božie požehnanie a vedenie Duchom Svätým pre môjho budúceho manžela

– za odstránenie vlažnosti vo viere mojich detí

– za zdravie a Božie požehnanie pre mamku a sestru

– za Božie požehnanie rodiny Michala

– poďakovanie za úspešné ukončenie školy

– za pokojnú starobu a zdravie pre brata Jána

– za alkoholikov

– za obrátenie syna a dcéry

– za starých a chorých

– za zdravie, Božie požehnanie a ochranu pre Marienku a Ľudku

– za telesné a duchovné zdravie pre nášho pána farára, pánov kaplánov a rehoľné sestričky v našej farnosti

– za celosvetový mier

– za odvrátenie šírenia koronavírusu

– za Božie požehnanie, ochranu a zdravie pre manželov Mariána a Annu

– za to, aby sme počúvali Pánov tichý hlas v našom vnútri

– za spoznanie Ducha Svätého a premieňanie nás

– za to, aby sme si našli chvíľku času iba pre Teba, Pane

– za ochranu, zdravie a Božie požehnanie pre Jozefovu rodinu

– za pravdovravnosť nás všetkých

– poďakovanie Pánovi, že stojí pri nás v každej chvíli nášho života

– za dôveru, že Pán sa o nás vždy postará

– za zdravie, ochranu a Božie požehnanie pre manželov Adrianu a Jozefa

– za snúbencov Máriu a Slavomíra, aby sa dobre pripravili na sviatosť manželstva

– za zdravie a Božie požehnanie pre Elenu

– poďakovanie za úspešné zvládnutie štátnych skúšok

– za spoločné pastoračné diela v našej farnosti

– za Božie požehnanie rodiny brata Petra

– za obrátenie mojich bratov

– za všetkých prázdninujúcich a dovolenkujúcich

Pridať úmysel

Ďalšie úmysly farníkov

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.