...

Júl 2019

– za pokoj a jednotu v našom farskom spoločenstve
– za lídrov európskeho spoločenstva
– za pastoračné podujatia na úrovni diecézy a farnosti
– za tých, ktorí vedú Cirkev na rôznych úrovniach
– za úspešné nájdenie novej stálej práce pre syna Petra
– za Božiu ochranu študentky Petry na letnej brigáde v zahraničí
– za zdravie a Božie požehnanie pre Mirka a Jasmínku
– za zdravie a Božie požehnanie pre Petra
– za vzťah Mareka a Janky
– za obrátenie Ladislava
– za prenasledovaných kresťanov na celom svete, aby nestratili vieru a nádej
– za zdravie, Božie požehnanie a ochranu nášho pána farára, pánov kaplánov a rehoľných sestričiek našej farnosti
– za celosvetový mier a pokoj
– za vybudovanie pevných základov viery v Boha
– za zdravie sestry Damiány
– za vytvorenie osobného vzťahu s Kristom, snahu o dokonalosť a svätosť života, aby sme neskĺzli z cesty za Ježišom
– za Božie požehnanie, zdravie a ochranu pre Mariána s manželkou
– poďakovanie Pánu Bohu za úspešné ukončenie letného semestra Jozefa
– za milosť poznania ako máme žiť, aby sme boli kresťanmi nielen do počtu, ale hlavne do kvality
– za ochranu, Božie požehnanie a zdravie rodiny Jozefa a Adriany
– za chvíle venované rodine, deťom, starým, chorým, opusteným, trpiacim, v ktorých plníme Božiu vôľu
– za to, aby sme vedeli nezištne poslúžiť, darovať bez očakávania vďačnosti, s vedomím že takto slúžime Kristovi
– za Božie požehnanie, ochranu a zdravie mladej rodiny Jozefa
– za živú a praktizovanú vieru našich dospelých detí
– za zdravie, Božie požehnanie a pomoc pre Jožku a jej rodinu
– za Božie požehnanie, ochranu a zdravie rodiny Michala
– za vzťah Márie a Slavomíra
– za zdravie, posilnenie pamäte a dar múdrosti a sily pri absolvovaní záverečných skúšok pre Kristínku
– za Božie sprevádzanie a ochranu pred každým nebezpečenstvom na ceste okolo sveta pre Lukáša
– za milosť uzdravenia a zvládnutie všetkých problémov s dokončením domu pre brata Jozefa s rodinou
– za duše v očistci, aby uzreli Božiu tvár
– za posilnenie viery a milosť zdravia pre súrodencov Katarínu, Annu, Viliama a Jozefa s rodinami
– za všetky deti a mládež, aby po prázdninách mohli oddýchnutí pristúpiť k svojim povinnostiam
– za obrátenie hriešnikov
– za docenenie a prijatie ponuky Božieho milosrdenstva
– za požehnaný priebeh ďalšieho ročníka Univerzity tretieho veku a Diecéznej školy viery, a za nekolidovanie termínov týchto dvoch obohacujúcich podujatí

Viac tu: https://farnost-svit.webnode.sk/spojme-sa-v-modlitbe/

Pridať úmysel

Ďalšie úmysly farníkov

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.