...

Január 2023

– poďakovanie Pánu Bohu za pomoc a ochranu v minulom roku
– poďakovanie Pánu Bohu, pátrom misionárom a našim kňazom za nedávne misie
– za hojné duchovné ovocie ľudových misií
– za preniknutie Božieho slova do našich životov
– za otvorenie našich sŕdc pre Teba Pane
– za načerpanie pokoja pri našom Pánovi
– za zdravie pre manželov Annu a Mariána
– za uvedomenie si Tvojej blízkosti Pane
– za ochranu, Božie požehnanie a zdravie pre celú Adrianinu rodinu
– za kňazov, rehoľníkov, rehoľníčky, pracovníkov TV Lux a Rádia Lumen
– za opustených, chorých a starých
– za prekonanie každého zla s Božou pomocou
– za ukončenie vojnového konfliktu na Ukrajine
– za mier na celom svete
– za úplné uzdravenie Michala
– za Božie požehnanie a ochranu rodiny Michala
– za zdravie a Božie požehnanie pre Jožku a jej rodinu
– za požehnanie manželstva Petry a Vladimíra dieťatkom
– za obrátenia v rodine
– za zdravie a Božie požehnanie pre Elenu
– za požehnanie rodiny brata Petra
– za novú prácu pre Petra
– za požehnanie manželstva
– za všetkých tých, ktorí nepoznajú Božiu lásku
– za zdravie a Božie požehnanie pre mamku a Michaelu
– za obrátenia hriešnikov
– za duše v očistci

Pridať úmysel

Ďalšie úmysly farníkov

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.