...

Január 2019

– poďakovanie Pánu Bohu za pomoc a ochranu v minulom roku

– prosba o milosti pre podujatia vo farnosti v roku 2019

– prosba o dary Ducha Svätého pre tých, ktorí prijali v uplynulom roku sviatosti v našej farnosti

– za dar večného života pre tých, ktorí v minulom roku zosnuli

– za to, aby Európa, a naša krajina zvlášť, neopustila zásady evanjelia

– za Božie požehnanie a za dobrú manželku pre brata Matúša

– za dar dieťaťa pre Terezu a Ladislava

– za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu a Vladimíra

– za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Orolínovcov

– za uzdravenie vzťahu mojich rodičov, aby znova začali spolu žiť, za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu

– za rodinu brata Petra, aby v ich srdciach žiarila Božia láska

– za spoločné pastoračné diela v našej farnosti

– za tých, ktorí ešte nezakúsili Boží dotyk

– za našich kňazov, aby boli dobrými pastiermi s veľkým a otvoreným srdcom pre každého

– za vzťah Márie a Slavomíra

– za obrátenie mojich synov s rodinami

– za úprimné obrátenie Petra a vrátenie sa k rodine s malými deťmi

– za zdravie a Božie požehnanie pre Jasmínku

– za Božie požehnanie a ochranu rodiny Michala

– za zdravie, Božie požehnanie a pomoc pre Jožku a jej rodinu

– za znovuobrátenie mojich bratov a ich rodín

– za zdravie Mariána a Anny

– za zdravie Jozefa a Adriany

– za zdravie Jozefa, Kristíny a Jozefka

– za úspešné nájdenie práce pre Evu

– poďakovanie našim kňazom za všetko, čo pre nás vo farnosti robia, ako sa o nás príkladne starajú a duchovne nás vedú

– poďakovanie všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a vydarenom slávení vianočných sviatkov

– za duše v očistci

– za pokoj a mier na celom svete

– poďakovanie Pánu Bohu za vypočutie prosieb v minulom roku

Viac tu: https://farnost-svit.webnode.sk/spojme-sa-v-modlitbe/

Pridať úmysel

Ďalšie úmysly farníkov

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.