...

Február 2023

– za zdravie a Božie požehnanie pre našich duchovných otcov a rehoľné sestry
– za uzdravenie 2-ročného dieťaťa
– za vyliečenie manžela z ťažkej choroby
– za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre rodiny detí a vnúčat
– za zdravie a Božiu pomoc pre Jaroslava a deti
– za ukončenie vojny na Ukrajine
– za naše mesto Svit
– za nájdenie si času a priestoru pre Teba Pane
– za pocítenie Tvojej blízkosti a lásky Pane
– za dôveru v Pána
– za posilnenie našej viery, trpezlivosti a vytrvalosti v modlitbe
– za otvorenie sa pôsobeniu Ducha Svätého
– za pomoc pri pokúšaní zlého
– za odpúšťanie a milovanie všetkých ľudí bez rozdielu
– za zdravie, ochranu a Božie požehnanie pre Mariána pri príložitosti narodenín
– za zdravie pre Jozefka, Jakubka a ich rodičov
– za mier a pokoj všade vo svete, zvlášť na Ukrajine
– za zdravie a Božiu ochranu pre Annu
– za chorých, starých a opustených
– za zdravie, Božie požehnanie, ochranu a dary Ducha Svätého pre celú Adrianinu rodinu
– za večný odpočinok pre Agy a prijatie do Božieho kráľovstva
– za pracovníkov TV Lux a Rádia Lumen
– za obrátenie hriešnikov
– za zomrelých, na ktorých si nikto nespomína
– za dobro a lásku vo svete
– za prajné prostredie na našich pracoviskách
– za úplné uzdravenie Michala
– za Božie požehnanie a ochranu rodiny Michala
– za zdravie a Božie požehnanie pre Jožku a jej rodinu
– za požehnanie manželstva Petry a Vladimíra dieťatkom
– za obrátenia v rodine
– za duše v očistci

Pridať úmysel

Ďalšie úmysly farníkov

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.