Február 2020

– za obete koronavírusu a za Božiu ochranu pred ním

– za správne rozhodovanie sa Slovákov v parlamentných voľbách 2020

– za dar autorít, ktoré majú viesť našu krajinu vo všetkých oblastiach života – za zbavenie sa krízy autority

– za prajné prostredie na našich pracoviskách

– za požehnané dni pôstneho obdobia

– za zdravie diecézneho otca biskupa Štefana

– za ochranu, Božie požehnanie, duševné a telesné zdravie pre pána farára Štefana, prof. Františka, pánov kaplánov Mareka a Miroslava a rehoľné sestričky v našej farnosti

– za túžbu žiť tak, aby sme boli Pánovým svetlom pre svet

– za naplnenie dôvery v Pánovu moc a istotu, že je s nami, že nás má rád a nikdy nás neopustí

– za zdravie sestry Damiány

– za Božie požehnanie, zdravie a ochranu pre mladú rodinu Jozefa

– za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Vierky

– za rodiny Zuzky L. a Zuzky B., nech sú chránení, požehnaní, zdraví

– za môjho budúceho manžela, nech má otvorené srdce pre lásku a čistý vzťah

– za chorých a starších

– za mier a pokoj na celom svete

– za to, aby sme sviatočný deň – nedeľu venovali prehlbovaniu vzťahu s Bohom, prežívali ju ako Boží dar, a nie ako ďalší pracovný deň

– za dobro a lásku vo svete

– za Božie požehnanie, zdravie a ochranu manželov Mariána a Anny

– za vhodných kandidátov do národnej rady v parlamentných voľbách

– za úspešné ukončenie zimného a úspešný priebeh letného semestra pre Jozefa

– za dar dôvery v Teba, Pane, aby sme prekonali každú ťažkosť, problém, zložité životné situácie

– za Božie požehnanie, zdravie a ochranu pre Adrianinu rodinu

– za to, aby sme boli ľuďmi, ktorí milujú a nie posudzujú

– za milosť kráčať Pane po Tvojich cestách

– za zdravie a Božie požehnanie pre Ivetku a Janku

– nech žehná a chráni Boh farníkov mesta Svit a obce Batizovce

– za obrátenie a uzdravenie vzťahu Marty a Jána

– za zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre Miroslava

– za snúbencov Jožka a Katku, nech ich chráni a žehná Ježiš Kristus

– za pomoc pri hľadaní a zbavovaní sa slabostí, ktoré z nás „odsávajú“ Boží život a pokoj

– za obdarenie nás Duchom Svätým, aby sme poznali správnu cestu a s odvahou po nej kráčali

– za vďačnosť za všetko, čo nám dávaš Pane ako znamenie Tvojej lásky, aby sme Ťa neurážali svojou nevšímavosťou

– za ochranu a Božie požehnanie Alexandry a Natálie

– za mier, pokoj a ľudskosť na celom svete

– za blížiace sa voľby na Slovensku, za ich pokojný a úspešný priebeh

– za zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre Petra

– za Božie požehnanie a ochranu rodiny Michala

– poďakovanie za úspešne ukončený semester študentky Petry

– za obrátenie bratov a ich rodín

– poďakovanie za vydarenú operáciu mozgu a za ďalšie zlepšovanie zdravia Jožky

– za tých, ktorí ešte nezakúsili Boží dotyk

– za našich kňazov, aby boli dobrými pastiermi s veľkým a otvoreným srdcom pre každého

– za vzťah snúbencov Márie a Slavomíra

– za zdravie a Božie požehnanie pre Elenu a Petra

– za úspešné ukončenie štúdia

Pridať úmysel

Ďalšie úmysly farníkov