...

August 2022

– za kňazov, ktorí pôsobili alebo pôsobia vo Svite
– za kresťanskú mládež
– za naše rodiny
– za našich biskupov a duchovných pastierov
– za tých, ktorí prechádzajú krízou viery alebo povolania
– za syna Borisa, za uzdravenie rán z destva, zbavenie závislosti na alkohole a cigaretách,
za Boží dotyk a jeho obrátenie
– za nás všetkých, aby sme našli správnu cestu a dodržiavali desatoro Božích prikázaní
– za uzdravenie Tamarky po ťažkom úraze
– za zdravie pre manželov Mariána a Annu
– za manželov Jozefa a Adrianu
– za zdravie a ochranu Marienky a Ľudky
– za vytrvalosť žiť podľa Pánových noriem
– za približovanie sa k Pánovi s dôverou a pokojom
– za starých a chorých
– za celosvetový mier
– za pápeža Františka
– za obrátenie členov našej rodiny
– za zdravie, Božie požehnanie, ochranu a dary Ducha Svätého pre celú Adrianinu rodinu
– za pomoc odpúšťať blížnym a na krivdy čím skôr zabúdať
– za odstránenie každej zatrpknutosti a závisti z našich sŕdc
– poďakovanie Pánovi za jeho lásku a milosrdenstvo voči nám
– za dôveru v Pána a jeho nasledovanie
– za sviatosť krstu pre Jakubka
– za zdravie pre Jozefka a Jakubka a ich rodičov
– za zdravie, ochranu a Božie požehnanie pre kňazov a rehoľné sestričky v našej farnosti
– za pracovníkov TV Lux a rádia Lumen
– za novomanželov Kristínu a Jakuba
– za prenasledovaných kresťanov
– za Božie požehnanie a ochranu rodiny Michala
– za zdravie a Božie požehnanie pre Jožku
– za zdravie a Božie požehnanie pre Juraja
– za živú vieru našich detí a ich ochranu
– za Božie požehnanie a príhovor Panny Márie za uzdravenie Karola
– za zdravie a Božie požehnanie pre malú 2-mesačnú Barborku
– drahý Nebeský Ocko, prosím o Tvoje požehnanie a naplnenie Tvojho prisľúbenia
– za duše v očistci
– za obrátenie hriešnikov
– za dar novej požehnanej práce pre Luciu

Pridať úmysel

Ďalšie úmysly farníkov

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.