...

August 2021

– za mier a pokoj na celom svete
– za zdravie a Božie požehnanie pre Elenu
– za požehnanie manželstva Márie a Slavomíra
– za rodinu brata Petra
– za úspešné ukončenie štúdia pre Zuzanu
– za tých, ktorí nepoznajú Božiu lásku
– za Božie požehnanie pre Michaelu a mamku
– za predstaviteľov nášho štátu, aby ich pri rozhodovaní viedol Duch Svätý
– za zdravie, Božie požehnanie, ochranu a dary Ducha Svätého pre kňazov, rehoľníkov,
rehoľníčky, pracovníkov TV Lux a rádia Lumen
– za posilnenie našej viery
– za sviatosť krstu pre Jakubka
– za zdravie pre Jozefka, Jakubka a ich rodičov
– za pomoc pri odpúšťaní každému, kto nám nejako ublížil
– za chorých a starých
– za odvrátenie šírenia koronavírusu a našu zodpovednosť
– za zdravie manželov Mariána a Anny
– za manželov Jozefa a Adrianu
– za pápeža Františka
– za spišského biskupa
– za obrátenie členov našej rodiny
– za prenasledovaných kresťanov
– za zdravie, Božie požehnanie, ochranu a dary Ducha Svätého pre celú Adrianinu rodinu
– za hriešnikov
– za zdravie a Božiu ochranu pre Ľudku a Marienku
– za rozmnoženie našej viery a lásky k Pánovi
– za prežívanie života s Tebou Pane
– za napĺňanie všetkých ľudí Tvojou milosrdnou láskou Pane
– za vytrvalosť kráčať s Tebou Pane po Tvojich cestách
– za dary Ducha Svätého pre pána farára a našich kaplánov
– za zdravie, Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre chorých a trpiacich v našej farnosti
– za obrátenie detí a vnúčat, aby našli cestu do Božieho chrámu
– za duše v očistci, na ktoré si nikto nespomína
– za zdravie a Božiu pomoc pre naše rehoľné sestričky
– za prázdninujúcich a dovolenkujúcich, aby sa šťastne vrátili domov
– za Božie požehnanie pre rodinu Michala
– za obrátenia v našej rodine
– za zdravie a Božiu pomoc pre Jožku a jej rodinu
– za našu farnosť, mesto a celé Slovensko

Pridať úmysel

Ďalšie úmysly farníkov

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.