...

Apríl, Máj, Jún 2020

– za Timka a Lenku, ktorí sa pripravujú na prvé sväté prijímanie a za Júliu, ktorá sa pripravuje na prijatie sviatosti birmovania

– za pokojnú a požehnanú starobu pre starkých Cilku a Tonka

– za milosť obrátenia pre otca Miroslava, brata Miroslava a švagrov Marcela a Mareka

– poďakovanie za 10 rokov manželstva a prosba o Božie požehnanie do ďalších spoločných rokov

– za našich kňazov, aby ostali zdraví

– za všetkých našich farníkov, aby sme v zdraví a v dôvere v Božiu blízkosť prečkali toto obdobie skúšky

– za všetkých ľudí, ktorí akokoľvek trpia v dôsledku pandémie vírusu

– za všetkých zodpovedných, ktorí musia rozhodovať o neľahkých opatreniach pre nás všetkých

– za všetkých, ktorí sú v prvej línii…

– za nás všetkých, aby sme boli rozvážni, ohľaduplní a ochotní k službe

– za všetkých, ktorí práve idú po svojej krížovej ceste, aby nestrácali dôveru v Božiu pomoc

– za Zdenku k jej životnému jubileu, aby ju Pán obdaril svojimi milosťami a pevným zdravím

– za zdravie a Božie požehnanie pre mamy s novorodeniatkami a ich rodiny

– za Božiu pomoc pri štátniciach pre Petru

– za zdravie a Božiu pomoc pre Jožku a jej rodinu

– za Božiu ochranu a sprevádzanie rodiny Michala

– za Božiu pomoc pri každodennom napĺňaní príkazu lásky

– za milosť obrátenia pre bratov

– za snúbencov Máriu a Slavomíra, aby sa dobre pripravili na sviatosť manželstva

– za zdravie a Božie požehnanie pre Elenu

– za úspešné zvládnutie štátnych skúšok pre Zuzanu

– za požehnanie rodiny brata Petra

– za spoločné pastoračné diela v našej farnosti

– za kňazov, ktorí pôsobili a pôsobia v našej farnosti

– za chorých a starých

– za celosvetový mier

– za odvrátenie šírenia koronavírusu

– za zdravie, Božie požehnanie a ochranu pre Marienku

– za zdravie pre manželov Mariána a Annu

– za Božie požehnanie, ochranu a zdravie pre celú Adrianinu rodinu

– za zdravie sestry Damiány a kapucína Felixa

– za denné prežívania radosti a lásky s Tebou Pane

– za bezhraničnú dôveru k Tebe Pane

– za pomoc kráčať za Tebou Pane, keď nám je ťažko

– za naplnenie našich sŕdc prítomnosťou Ducha Svätého, aby sa náš život stal pre okolitý svet radostným posolstvom lásky

– za duchovné a telesné zdravie, Božie požehnanie a ochranu pre všetkých duchovných otcov a sestry, ktorí sa o nás starali v tomto neľahkom období koronavírusu a napĺňali nás svojou láskou a útechou

Pridať úmysel

Ďalšie úmysly farníkov

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.