Program AMORIS pre manželov zameraný na posilnenie manželstva, lepšie pochopenie manželského partnera a posilnenie vzájomnej dôvery.