...

Zbierka školských pomôcok

Spišská katolícka Charita v termíne od 1. júna – 15. septembra 2021 organizuje zbierku školských pomôcok. Vyzbierané školské pomôcky budú odovzdané rodinám v núdzi, pre ktoré je začiatok školského roka veľkou finančnou záťažou.

Čo darovať?

  • Písacie potreby (ceruzky, perá, gumy, strúhadlá, fixky)
  • Zošity, papiere (zošity všetkých veľkostí, kancelárske papiere)
  • Rysovacie potreby (kružidlá, pravítka, uhlomery)
  • Výtvarné pomôcky (farbičky, pastelky, farebné papiere, vodové farby, temperové farby)
  • Ostatné vybavenie (školská taška, vrecko na prezuvky, peračník, kalkulačka)
  • Finančná pomoc (na nákup toho, čo bude chýbať)
  • NOVINKA: zbierka elektroniky (V reakcii na situáciu pandémie sa zbierka školských pomôcok rozširuje aj o zbierku elektroniky, s ktorou sa obracia najmä na spoločnosti a organizácie operujúce s možným prebytkom funkčných zariadení, ktoré by mohli poslúžiť práve deťom zo znevýhodneného prostredia. Množstvo detí stratilo kvôli pandémii v čase zatvorenia škôl spojenie s učiteľmi a výučbou.)

Viac informácií nájdete na stránke Spišskej katolíckej Charity

Aktuality

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.