...

Vianočné obdobie s Evanjeliom podľa Lukáša

Žiaľ, aj tohtoročné vianočné sviatky sú poznačené obmedzeniami, ktoré nedovoľujú všetkým veriacim zúčastňovať sa na bohoslužbách v našich chrámoch. Aj z toho dôvodu pripravil kežmarský farár a dekan prof. František Trstenský brožúru, v ktorej veriacim približuje vianočné texty podľa Lukášovho evanjelia. Jednotlivé biblické texty František Trstenský doprevádza krátkymi komentármi.

Aktuality

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.