...

September 2023

-za úspešný začiatok školského a akademického roku 2023/2024 pre všetkých žiakov a študentov

-za správne rozhodovanie Slovákov v parlamentných voľbách v septembri 2023

-za nájdenie radosti a pokoja v Tvojom náručí, Pane

-za dar veľkodušnosti voči blížnym

-za dôveru v Teba, Pane

-za pokoj a jednotu v rodinách

-za Božie požehnanie, zdravie a ochranu pre manželov Annu a Mariána

-za mier na celom svete

-za zdravý priebeh tehotenstva a narodenie zdravého dieťatka

-za starých, opustených a chorých

-za uzdravenie nášho vnútra od všetkého, čo nás trápi

-za pomoc Ťa počúvať a vytrvalo Ťa nasledovať, Pane

-za ochranu, zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre celú Adrianinu rodinu

-za prenasledovaných kresťanov

-za kňazov, rehoľníkov, rehoľníčky a pracovníkov TV Lux a Rádia Lumen

-za spoločenstvo našej farnosti Svit

-za pokoj na pracoviskách a v rodinách

-za úctivé vzťahy medzi kňazmi a veriacimi

-za úspešný pôrod pre Simonku a narodenie zdravého bábätka

-za Jozefka a Jakubka a ich úspešný nástup do materskej školy

-za obrátenia v našej rodine-za uzdravenie z onkologickej choroby

-za Božie požehnanie, zdravie a ochranu Michalovej rodiny

-za zdravie, Božie požehnanie a pomoc rodine Slava a Jožky

-za dar lásky k Bohu a blížnym

-za duše v očistci

-za dar odpustenia

-za úplné uzdravenie Michala

-za ľudí modliacich sa na tieto úmysly farníkov

Pridať úmysel

Ďalšie úmysly farníkov

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.