November 2023

za účinnú pomoc putujúcej cirkvi pre cirkev trpiacu
za vyslobodenie z očistca pre duše členov našich rodín a priateľov
za duše v očistci, na ktoré si nikto nespomína
za nového spišského biskupa Františka
za pápeža Františka
za kňazov a rehoľníčky v našej farnosti
za mier na celom svete
za zdravie, Božie požehnanie, ochranu a pomoce Panny Márie pre vnuka, aby v novej škole
stretol dobrých spolužiakov
za chorých, starých a opustených
za zdravie, Božie požehnanie, ochranu a dary Ducha Svätého pre celú Adrianinu rodinu
za odvahu a silu dôverovať Tebe, Pane, bez podmienok
za odpustenie našej nevšímavosti a ľahostajnosti voči Tebe, Pane
za zúrodnenie našej vinice života dobrom
za nájdenie si času na dennú modlitbu a rozjímanie o Bohu
za dar lásky k Bohu a blížnym
Duch Svätý, nauč nás byť svetlom pre tento svet
za ochranu pred zháňaním sa za materiálnym bohatstvom
za zdravie pre manželov Mariána a Annu
za prenasledovaných kresťanov
za šťastný pôrod a zdravie pre dieťaťko aj maminku
za obrátenia v našej rodine
za uzdravenie z onkologickej choroby
za Božie požehnanie pre všetkých, ktorí sa modlili za život a zdravie Michala
za Božie požehnanie, zdravie a ochranu Michalovej rodiny
za zdravie, Božie požehnanie a pomoc rodine Slava a Jožky
za dar odpustenia
za zdravie, Božie požehnanie a potrebné milosti pre pátra Romana
za Božie požehnanie, milosť obrátenia a pokánia pre členov rodiny
za spoločenstvo Kruciaty a za klientov domu Sv. Františka
za obrátenie Martina, Jozefa a Ivety
za nájdenie domova, priateľov, manžela, bezpečia, pokoja…
za ľudí modliacich sa na tieto úmysly farníkov

Pridať úmysel

Ďalšie úmysly farníkov