September 2020

– za moju mamku, ktorá sa v septembri dožíva 90 rokov

– za úspešný začiatok akademického a školského roku 2020/2021 pre všetkých študentov a žiakov

– za starých a chorých

– poďakovanie sestre Alžbete z Kongregácie sestier Matky Božieho Milosrdenstva z Košíc za vedenie duchovnej obnovy v našej farnosti, za prínosné prednášky a prosba za jej zdravie, ochranu, Božie požehnanie a veľa dotykov Božieho milosrdenstva

– za zdravie, Božie požehnanie, ochranu a dary Ducha Svätého pre Marienku a Ľudku a sestru Damiánu

– za sviatosť krstu pre Jakubka

– za celosvetový mier

– za odvrátenie šírenia koronavírusu

– za  Božie požehnanie, zdravie a ochranu pre manželov Mariána a Annu

– za zosúladenie štúdia a práce pre Barborku

– za odvahu, silu a vytrvalosť kráčať Pane za Tebou

– za ochranu, zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre celú Evinu, Vierkinu a Adrianinu rodinu

– za úspešné ukončenie akadémie absolventským koncertom a štátnicou pre Jozefa

– za túžbu po blízkosti Pána Ježiša

– poďakovanie Pánovi za jeho lásku a milosrdenstvo voči nám

– za odstráneniec zatrpknutosti a závisti z našich sŕdc

– za kňazov, rehoľníkov, rehoľníčky a pracovníkov TV Lux, za ich zdravie, Božie požehnanie, ochranu a dary Ducha Svätého

– za Božie milosrdenstvo pre celú Jozefovu rodinu

– za odpustenie každému, kto nám nejako ublížil

– za snúbencov Máriu a Slavomíra, aby sa dobre pripravili na sviatosť manželstva

– za tých, ktorí nezakúsili Božiu lásku

– za požehnanie rodiny brata Petra

– za zdravie a Božie požehnanie pre Elenu

– za všetkých, ktorí začínajú nový školský rok

– za pastoračné diela v našej farnosti

– za kňazov, ktorí pôsobia v našej farnosti

– za zdravie a Božie požehnanie rodiny Ašky, Danky, Jožka, Paľa, Laca, Marty, Elky – za radostné a pokojné srdcia

– za uzdravenie Marty na tele i duchu, za odpustenie, prijatie, požehnanie, radosť

– za fyzické i psychické uzdravenie Laca

– za zdravie rodiny Elky, za Božie požehnanie, múdrosť, radosť a pokoj srdca

– za obrátenie mojich bratov

– za zdravie a Božiu pomoc pre Jožku a jej rodinu

– za dobrý život tu na zemi a večný život v nebi pre naše deti

– za Božie požehnanie a ochranu rodiny Michala

– za pokoj v rodinách

– za dar lásky a trpezlivosti

Pridať úmysel

Ďalšie úmysly farníkov