...

Marec 2022

– za pokoj vo svete, najmä na Ukrajine
– za ukončenie pandémie
– za farské aktivity – najmä prvé sväté prijímanie a birmovka
– za synodu
– za Sv. Otca a celú cirkevnú hierarchiu
– za plodné prežitie pôstneho obdobia
– za to, aby návrat do kostolov bol prejavom ich úprimného návratu k Bohu
– za obrátenia v rodine
– za úspešné vyšetrenie a operáciu
– za zdravie a ochranu pre Sv. Otca Františka
– za vzkriesenie živej viery v našej farnosti
– za dary Ducha Svätého pre deti, mladých, rodičov a animátorov
– za zdravie, pomoc a osobitné požehnanie pre našich kňazov a sestričky
– za Božie požehnanie pre Vojtecha
– za uzdravenie vzťahu otca a syna
– za obrátenie detí
– za požehnaný pôstny čas a dôstojnú prípravu na Veľkú noc
– za starých a chorých
– za kňazov, ktorí pôsobili a pôsobia v našej farnosti
– za úžasnú a nekonečnú Pánovu lásku, ktorou premieňa naše srdcia
– za plnenie Pánovej vôle
– za kráčanie cestou dobra a lásky
– za prekonanie našej ľahostajnosti a nečinnosti
– za pracovníkov TV Lux a rádia Lumen
– za zdravie pre Jozefka a Jakubka a ich rodičov
– za sviatosť krstu pre Jakubka
– za zdravie manželov Anny a Mariána
– za manželov Jozefa a Adrianu
– za šťastný pôrod pre Simonku a narodenie zdravého bábätka
– za zdravie, Božie požehnanie, ochranu a dary Ducha Svätého pre celú Adrianinu rodinu
– za zdravie pre Marienku a Ľudku
– za obrátenie hriešnikov
– za dar nového spišského biskupa
– za zdravie a Božie požehnanie pre Elenu
– za rodinu brata Petra
– za úspešné ukončenie štúdia
– za zdravie a Božie požehnanie pre mamku
– za požehnanie manželstva Márie a Slavomíra
– za tých, ktorí nepoznajú Božiu lásku
– za snúbencov Petru a Vladimíra
– za Božie požehnanie, zdravie a ochranu pre rodinu Michala
– za zdravie a Božiu pomoc pre Jožku a jej rodinu
– za duše v očistci
– za porozumenie medzi ľuďmi, od tých obyčajných až po tých, ktorí majú moc a silu

Pridať úmysel

Ďalšie úmysly farníkov

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.