...

Máj 2023

– za duchovné ovocie celoslovenských Modlitieb matiek aj pre našu farnosť a mesto
– za prvoprijímajúce deti
– za kňazov, rehoľníkov, rehoľníčky a pracovníkov TV Lux a Rádia Lumen
– za dar modlitby a lásky pre kňazov
– za zdravie, Božie požehnanie, ochranu a dary Ducha Svätého pre celú Adrianinu rodinu
– za pokoj a mier na celom svete
– za zdravie pre manželov Mariána a Annu
– za obrátenia v našej rodine
– za zdravie pre Jozefka, Jakubka a ich rodičov
– za pápeža Františka
– za túžbu spoznávať Ťa, Pane, každý deň viac a viac
– za dôveru v Pána Ježiša a premieňanie nás na Jeho obraz
– za nasmerovanie našich krokov na cestu, ktorá vedie k Pánu Bohu
– poďakovanie Pánovi, že má s nami nesmiernu trpezlivosť
– za milosť byť vnímavým a milujúcim človekom
– za dar vytrvalosti v dobrom, aby sme denne spoznávali Tvoju blízkosť a úžasnú lásku k nám
– za naplnenie našich sŕdc prítomnosťou Božieho Ducha
– za ešte nenarodené dieťatko a jeho mamičku
– za ukončenie vojny na Ukrajine
– za uzdravenie z onkologickej choroby
– za Božie požehnanie všetkých, ktorí sa modlili za život a uzdravenie Michala
– za zdravie a Božie požehnanie a pomoc pre manželov Jožku a Slava
– za prenasledovaných kresťanov
– za duše v očistci
– za dobro a lásku vo svete

Pridať úmysel

Ďalšie úmysly farníkov

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.