...

Máj 2019

– za prehĺbenie úcty a lásky k Panne Márii, našej Nebeskej Matke
– za nové povolania
– za prvoprijímajúce deti a ich rodiny
– za birmovancov a ich rodiny
– za požehnanie našich farských podujatí
– poďakovanie za doterší priebeh liečby Natálky a prosba za jej úspešné ukončenie
– za uzdravenie Lukáška z ťažkej choroby a psychickú pomoc pre rodičov
– za uzdravenie manželského vzťahu Ľubka a Andrejky, za dar pokory pre nich
– za deti a rodičov navštevujúcich katechézy Dobrého pastiera
– za manželov a otcov našej farnosti, aby boli vzormi a ochrancami rodín
– za kňazov, aby boli Dobrými Pastiermi vo farnostiach
– poďakovanie za rehoľné sestry v našej farnosti
– za zdravie a Božie požehnanie pre Jasmínku a Mirka
– za zdravie a Božie požehnanie pre Janku a Mareka
– za zdravie a Božie požehnanie pre Petra
– za obrátenie Ladislava, Mareka a Janky
– za zdravie, Božie požehnanie a ochranu jubilujúcej sestry Anny
– za dosiahnutie večnej radosti v nebi
– poďakovanie Pánovi, že sa o nás stará s veľkou láskou
– poďakovanie všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a vydarenom slávení Veľkonočných sviatkov
– za Božie požehnanie, ochranu a zdravie pre celú Jozefovu rodinu
– za dôverovanie Pánovi nielen vtedy, keď sa nám darí, ale aj vo chvíľach duchovnej prázdnoty
– za zriekanie sa egoizmu, sebalásky a za naplnenie našich sŕdc Božou prítomnosťou a Božou láskou
– za zdravie brata Mariána
– za celosvetový mier a pokoj
– za prejavenie štedrosti tak, že venujeme svoj čas tým, čo to potrebujú, svoj úsmev tým, čo sú smutní a utrápení
– za úspešné ukončenie letného semestra pre Jozefa
– za Božie požehnanie, ochranu a zdravie pre rodinu Michala
– za zdravie, Božiu pomoc a ochranu pre Jožku a jej rodinu
– za obrátenie bratov
– za rodinu brata Petra
– za zdravie, Božie požehnanie a silu pri nesení kríža pre Elenu
– za vzťah Márie a Slavomíra
– za šťastný pôrod pre Zuzanu
– za spoločné pastoračné diela v našej farnosti
– za birmovancov, aby vo svojich srdciach pocítili Boží dotyk
– za kňazov v našej farnosti, aby mali otvorené srdcia pre potreby svojich veriacich
– za nás veriacich, aby sme sa viac modlili na našich kňazov
– za obrátenie syna Martina a záchranu jeho duše
– za zdravie, Božie požehnanie a pomoc pre Syna Petra pri hľadaní novej práce
– za psychické, fyzické a duchovné uzdravenie pre Katku
– za vhodnú prácu pre Katku
– za ochranu, zdravie, milosť a Božie požehnanie pre moje deti Martina a Luciu, za pomoc v ich vzťahu a uzdravenie

Viac tu: https://farnost-svit.webnode.sk/spojme-sa-v-modlitbe/

Pridať úmysel

Ďalšie úmysly farníkov

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.