...

Jún 2023

– poďakovanie pánu kaplánovi Milanovi za všetko, čo urobil pre našu farnosť
– za novokňazov
– za prvoprijímajúce deti, aby vytrvali v láske k Pánu Ježišovi
– za našich duchovných otcov a rehoľné sestričky v našej farnosti
– za pokoj a mier na celom svete
– za zdravie pre manželov Annu a Mariána
– za TV Lux a rádio Lumen
– za obrátenia v našej rodine
– za prinášanie hojného ovocia dobra a lásky
– za zdravie, Božie požehnanie, ochranu a dary Ducha Svätého pre celú Jozefovu rodinu
– za seminaristu Mareka
– za prijímanie Pána Ježiša s láskou a snahou stále viac a viac sa mu podobať
– za cestu lásky a odpúšťania
– za zdravie a Božiu ochranu pre rehoľnú sestru Damiánu
– za odovzdanie našich životov do Tvojich rúk Pane
– Pane, pomôž nám lepšie Ťa spoznať a načúvať Ti
– Svätý Peter, Svätý Pavol orodujte za nás
– za pápeža Františka
– za chorých, starých a opustených
– za obrátenie hriešnikov
– za ešte nenarodené dieťatko a jeho mamičku
– za ukončenie vojny na Ukrajine
– za uzdravenie z onkologickej choroby
– za Božie požehnanie rodiny Michala
– za zdravie a Božie požehnanie a pomoc pre manželov Jožku a Slava
– za prenasledovaných kresťanov
– za duše v očistci

Pridať úmysel

Ďalšie úmysly farníkov

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.