Jún 2021

– za prvoprijímajúce deti a ich rodičov, aby Prvé sväté prijímanie nebol cieľ, ale začiatok

– za zdravie, Božie požehnanie a ochranu Panny Márie pre nášho duchovného otca Štefana

– za zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre deti Jozefa, Mariána, Zuzanu a Elenku a ich rodiny

– za obrátenie našich detí

– za Božie milosrdenstvo pre našu rodinu

– za milosť obrátenia niektorých členov Adrianinej rodiny

– za sviatosť krstu pre Jakubka

– za zdravie pre Jozefka a Jakubka a ich rodičov

– za úspešnú operáciu pre Mariána a doliečenie po operácii

– za zdravie, Božie požehnanie, ochranu a dary Ducha Svätého pre Marienku, Ľudku, sr. Damiánu a Maďu

– za celkové zdravie pre Peťku

– za manželov Jozefa a Adrianu

– za zdravie manželov Mariána a Anny

– za pomoc starým a chorým

– za počúvanie Pánovho hlasu v našich srdciach

– za pokoj a lásku medzi ľuďmi

– za pápeža Františka

– za dar nového spišského diecézneho biskupa

– za silu modliť sa

– za posilnenie našej slabej viery, keď padáme

– za zdravotníkov

– za obrátenie hriešnikov

– za kňazov, rehoľníkov, rehoľníčky a pracovníkov TV LUX – za ich zdravie, Božie požehnanie, ochranu a dary Ducha Svätého

– za odvrátenie šírenia koronavírusu

– za mier na celom svete

– za prenasledovaných kresťanov

– za zdravie, Božie požehnanie, ochranu a dary Ducha Svätého pre celé rodiny Evky, Jarky, Vierky, Majky a Adriany

– poďakovanie za novú prácu a prosba o úspešnosť, obojstrannú spokojnosť a dobré vzťahy na pracovisku pre Adrianu

– za Božie požehnanie a ochranu rodiny Michala

– za zdravie, Božiu pomoc a ochranu Jožky a jej rodiny

– za zdravie a Božie požehnanie pre mamku a sestru Michaelu

– za Božie požehnanie manželského zväzku

– za zdravie pre Elenu

– za Božie požehnanie pre rodinu brata Petra

– za tých, ktorí nezakúsili Božiu lásku a nedokážu otvoriť svoje srdce pre Boha

– za + rodičov Jána a Máriu a bratov Alfonza a Petra

– za + Štefana Cuníka, rodičov a súrodencov

– za + Magdu, Helenu, Pavla

– za duše v očistci, na ktoré si nikto nespomína

– za + kňazov, ktorí pôsobili v našej farnosti

– za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre Jara a Štefana s rodinami

– za deti a ich deti, aby našli cestu do Božieho chrámu

– za zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre našich kňazov a rehoľné sestry

– za zdravie a Božie požehnanie pre syna Petra a jeho manželku Helenu

– za zdravie a Božie požehnanie pre Slavomíra a Máriu

– za zdravie a Božie požehnanie pre dcéru Michaelu, mamu Máriu a vnučku Zuzku

– za ochranu syna Petra pred zlými ľuďmi, za úspechy v novej práci a šťastie v osobnom živote

Pridať úmysel

Ďalšie úmysly farníkov