...

Júl 2023

–              za všetkých dovolenkujúcich a prázdninujúcich, aby sa šťastne vrátili domov

–              za našich kňazov a rehoľné sestry

–              za nášho nového pána kaplána, aby tu našiel láskavé prijatie

–              za pápeža Františka, za jeho zdravie

–              za ukončenie vojny na Ukrajine

–              za pokoj a mier na celom svete

–              za prenasledovaných kresťanov

–              za zdravie, Božie požehnanie, ochranu a dary Ducha Svätého pre celú Adrianinu rodinu

–              za zdravie a Božiu pomoc pre Michala a jeho rodinu

–              za Božiu pomoc a požehnanie pre Michala, Lenku a Peťa s rodinami

–              za chorých, starých a opustených

–              za ešte nenarodené dieťatko a jeho mamičku

–              za obrátenia v našej rodine

–              za uzdravenie z onkologickej choroby

–              za Božie požehnanie rodiny Michala

–              za zdravie a Božie požehnanie a pomoc pre manželov Jožku a Slava

–              za obrátenie hriešnikov

–              za duše v očistci

–              za tých, ktorí ešte nepocítili Božiu lásku

Pridať úmysel

Ďalšie úmysly farníkov

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.