...

Február 2022

– za zdravie a Božie požehnanie pre našich duchovných otcov a rehoľné sestry
– za požehnanie druhého dieťaťa pre manželov M. a M.
– za mier a pokoj všade vo svete, zvlášť na Ukrajine
– za uzdravenie minulosti, za prijatie Božej vôle, za budúceho partnera, za dar materstva a
požehnanie detí v budúcnosti
– za uzdravenie Erika po ťažkej dopravnej nehode
– za zdravie, Božie požehnanie a ochranu Mariána pri príležitosti narodenín
– za posilnenie našej viery a celkovú dôveru v nášho Pána
– za otvorenie sa pôsobeniu Ducha Svätého
– za preniknutie našich sŕdc Tvojou nekonečnou láskou Pane
– za denné posilňovanie našej dôvery v Tvoju moc a blízkosť Pane
– za zdravie, Božie požehnanie, ochranu a dary Ducha Svätého pre celú Adrianinu rodinu
– za sviatosť krstu pre Jakubka
– za zdravie pre Jozefka a Jakubka a ich rodičov
– za starých a chorých
– za lekárov a zdravotníkov
– za manželov Jozefa a Adrianu
– za zdravie pre Ľudku a Marienku
– za kňazov, rehoľníkov, rehoľníčky, pracovníkov TL LUX a rádia LUMEN – za ich zdravie, ochranu
a Božie požehnanie
– za odvrátenie šírenia koronavírusu
– za ustanovenie spišského diecézneho biskupa
– za obrátenie hriešnikov
– za šťastný pôrod pre Simonku a narodenie zdravého bábätka
– za zdravie a Božiu ochranu pre Annu
– za Božiu pomoc pri nesení kríža choroby pre Jožku
– za Božie požehnanie a ochranu rodiny Michala
– za vytrvalosť v modlitbe
– za duše v očistci
– za snúbencov Petru a Vladimíra
– za obrátenia v našej rodine
– za zdravie a Božie požehnanie pre nevestu Zuzanu
– za zdravie a Božiu pomoc pre Elenu
– za Božie požehnanie pre Petra, Zuzku a Helenu
– za úspešné ukončenie štúdia
– za Božie požehnanie pre mamku a sestru Michaelu
– za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu a Slavomíra
– poďakovanie za to, čo sme doposiaľ nadobudli
– za požehnanie manželstva
– za normálny život bez akýchkoľvek obmedzovaní a aby sme dokázali prijímať navzájom jeden
druhého
– za zomrelých, na ktorých si nikto nespomína
– za pokoj pre celý svet

Pridať úmysel

Ďalšie úmysly farníkov

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.