...

December 2023

za dobre prežitý milostivý čas adventu
za otvorenie našich sŕdc a ich prežiarenie nádejou z Tvojho očakávaného príchodu
za pápeža Františka
za nášho biskupa Františka
za kňazov a rehoľné sestričky v našej farnosti
za pokoj a mier na celom svete
poďakovanie za šťastný pôrod a narodenie zdravého dieťatka
za obrátenia v našej rodine
Pane, otvor naše oči, aby sme videli tých, ktorí potrebujú a túžia zažiť Tvoju lásku
za stíšenie sa, aby sme počuli Tvoj tichý hlas
Duchu Svätý, prosíme Ťa, nauč nás počúvať Tvoje vnuknutia
Pane Ježišu, zverujeme do Tvojich rúk celý nový rok
za prenasledovaných kresťanov
za starých, opustených a chorých
za zdravie, Božie požehnanie, ochranu a dary Ducha Svätého pre celú Adrianinu rodinu
za pracovníkov TV Lux a Rádia Lumen
poďakovanie za možnosť návratu do práce
za uzdravenie z onkologickej choroby
za Božie požehnanie, zdravie a ochranu Michalovej rodiny
za zdravie, Božie požehnanie a pomoc rodine Slava a Jožky
za dar odpustenia
za ľudí modliacich sa na tieto úmysly farníkov

Pridať úmysel

Ďalšie úmysly farníkov

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.