...

December 2020

– za zdravie a Božiu ochranu pre našich kňazov Štefana, Miroslava a Milana

– za úspešný zápas s pandémiou

– za našich politikov, verejných činiteľov a cirkevných predstaviteľov

– za prenasledovaných kresťanov

– za požehnanie pre dielo cirkevnej materskej školy v našej farnosti

– za chorých a tých, čo sa o nich starajú

– za milosť účinnej a požehnanej spolupráce medzi kňazmi našej farnosti

– za vyvolenie nového biskupa v našej diecéze

– za Božiu pomoc pri hľadaní práce pre Stanislava a zdravie a Božie požehnanie pre jeho rodinku

– za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Kolesárovú

– za uzdravenie Damiánka

– za rodinu brata Petra

– za požehnanie a Božiu lásku pre manželov

– za pokoj vo svete

– za tých, ktorí nepoznajú Božiu lásku, aby sa nebáli otvoriť svoje srdcia pre Pána

– za tento advent, aby sme si našli viac času v rodinách na spoločnú modlitbu

– za Božiu ochranu pred koronavírusom

– za požehnaný čas adventu a dôstojnú prípravu na Vianočné sviatky

– za zdravie, Božie požehnanie, ochranu a dary Ducha svätého pre Marienku, Ľudku a sestru Damiánu

– za hriešnikov

– za chorých a starých

– za celosvetový mier

– za duchovné a telesné zdravie, Božie požehnanie a ochranu pána farára Štefan, pánov kaplánov a rehoľné sestričky v našej farnosti

– za kňazov a pracovníkov TV LUX

– za zdravie, Božiu pomoc, ochranu a dary Ducha svätého pre celú Adrianinu rodinu

– za zdravie manželov Mariána a Anny

– za vnímavosť pre potreby blížnych

– za dôveru v Teba Pane

– za cestu, po ktorej máme kráčať za Tebou Pane

– za sviatosť krstu pre Jakubka

– za zdravie, ochranu, Božiu pomoc pre Jakubka, Jozefka a ich rodičov

– za Božie požehnanie, zdravie, ochranu pre celú rodinu Vierky, Jarky a Evy

– poďakovanie našim kňazom a sestričkám za všetko, čo pre nás vo farnosti robia, ako sa o nás príkladne starajú a duchovne vedú

– za zdravie a Božiu pomoc a ochranu pre pani Aničku Akurátnu

– za zdravie, Božiu pomoc a zvláštnu ochranu pre Ľudku s rodinou

– za zdravie, silu a Božie požehnanie pre Jožku s rodinou

– za obrátenia v našej rodine

– za silu, trpezlivosť a pokoru

– za duše v očistci, aby čo najskôr mohli uvidieť Božiu tvár a krásu neba

– za zmierenie otca so synom

– za našich kňazov, aby cítili blízkosť Pána a oddanosť nás – zverených ovečiek

– za ochranu a požehnanie manželstva Michala a Moniky

– za nádej, pokoj a uzdravenie pre chorých s Covid 19

Pridať úmysel

Ďalšie úmysly farníkov

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.