...

August 2023

–  za otvorenie našich očí, aby sme Ťa videli, Pane, uší, aby sme Ťa počuli a sŕdc, aby sme Ťa
poznali a milovali
– za nasmerovanie našich životov na Teba, Pane
– za to, aby sme boli dobrou pôdou pre Tvoje slovo, Pane
– za chorých, starých a opustených
– za pápeža Františka, za jeho zdravie
– za Božie požehnanie manželov Mariána a Annu
– poďakovanie nášmu Pánovi, že je k nám zhovievavý a trpezlivý
– za celosvetový mier a ukončenie vojny na Ukrajine
– za našich kňazov, aby boli dobrými pastiermi našej farnosti
– za pracovníkov TV Lux a Rádia Lumen
– za zdravie, Božie požehnanie, ochranu a dary Ducha Svätého pre celú Adrianinu rodinu
– za prenasledovaných kresťanov
– za novomanželov Mareka, Lenku a ich synčeka Lea
– za posilnenie našej viery
– za účastníkov Svetových dní mládeže v Lisabone
– poďakovanie Pánovi za všetko, čo nám dáva
– za pomoc odpustiť každému, kto nám nejako ublížil
– za ochranu, pomoc, Božie požehnanie a zdravie pre Jozefa pri príložitosti životného jubilea
– za ešte nenarodené dieťatko a jeho mamičku
– za obrátenia v našej rodine
– za tých, ktorí ešte nepocítili Božiu lásku
– za uzdravenie z onkologickej choroby
– za Božie požehnanie a ochranu rodiny Michala
– za zdravie a Božie požehnanie a pomoc pre manželov Jožku a Slava
– za obrátenie hriešnikov
– za duše v očistci
– za zdravie a Božie požehnanie pre vnučku Timeu a pomoc od Panny Márie, za úspešné
ukončenie ročníka v budúcom roku
– za úplné uzdravenie Michala
– za všetkých dovolenkujúcich a prázdninujúcich, aby sa šťastne vrátili domov
– poďakovanie za ochranu pred nebezpečenstvom, o ktorom sme sa dozveli až následne
– za Božiu odmenu vo večnosti pre zosnulého výnimočného človeka Jana Šwidera
– za ľudí modliacich sa na tieto úmysly farníkov

Pridať úmysel

Ďalšie úmysly farníkov

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.