Apríl 2022

– za ukončenie vojny na Ukrajine
– za pokoj a mier na celom svete
– za požehnané pôstne obdobie
– za pokojné prežitie Veľkonočných sviatkov
– za oslobodenie od bremien hriechu
– za našu pokoru a poslušnosť
– za úplnú dôveru v nášho Pána
– za počúvanie hlasu nášho Pána
– za chorých a starých
– za sviatosť krstu pre Jakubka
– za zdravie, Božie požehnanie, ochranu a dary Ducha Svätého pre celú Adrianinu rodinu
– za zdravie manželov Anny a Mariána
– za manželov Jozefa a Adrianu
– za zdravie pre Marienku a Ľudku
– za kňazov, rehoľníkov, rehoľníčky a pracovníkov TVL LUX
– za pápeža Františka
– za prenasledovaných kresťanov
– za obrátenie hriešnikov
– za odvrátenie šírenia koronavírusu
– za zdravie pre Jozefka, Jakubka a ich rodičov
– za uzdravenie minulosti, odpustenie a oslobodenie od minulosti
– za Božie požehnanie v oblasti partnerstva, za budúceho manžela a deti
– za uzdravenie a Božie požehnanie pre Ivetku
– za obrátenia v rodine
– za zdravie, Božie požehnanie a ochranu pre Juraja
– za duše v očistci
– za silu a Božiu pomoc pri nesení kríža choroby pre Jožku a jej rodinu
– za Božie požehnanie, zdravie a ochranu pre rodinu Michala
– za snúbencov Petru a Vladimíra
– za zdravie a Božie požehnanie pre Elenu
– za Božie požehnanie pre rodinu brata Petra
– za úspešné ukončenie štúdia pre Zuzanu
– za požehnanie manželstva Márie a Slavomíra
– za zdravie a Božie požehnanie pre mamku a Michaelu
– za tých, ktorí nepoznajú Božiu lásku
– za porozumenie medzi ľuďmi, od tých obyčajných až po tých, ktorí majú moc a silu

Pridať úmysel

Ďalšie úmysly farníkov