...

Apríl 2021

za prvoprijímajúce deti a ich rodičov

– za dar nového spišského diecézneho biskupa

– za lekárov, sestričky a zdravotníkov, ktorí sa starajú o chorých

– nech Pán svojou milosťou na príhovor sv. Michala archanjela očistí naše mesto od telesných chorôb a nech ho

zbaví aj všetkej duchovnej nečistoty

– za zdravie a Božie požehnanie pre manžela Milana

– za dôveru v Pána v každej chvíli nášho života

– za zverenie našich životov do Pánových rúk

– za pokoj a radosť, aby sme sa stali ich šíriteľmi

– za trpezlivosť, disciplínu, ohľaduplnosť a rešpektovanie pravidiel v čase pandémie

– za manželov Jozefa a Adrianu

– za zdravie manželov Mariána a Anny

– za odvrátenie šírenia koronavírusu

– za hriešnikov

– za starých a chorých

– za celosvetový mier

– za prenasledovaných kresťanov

– za obrátenia v našej rodine

– za zdravie pre Jozefka, Jakubka a ich rodičov

– za sviatosť krstu pre Jakubka

– za zdravie, Božie požehnanie, ochranu a dary Ducha Svätého pre Marienku, Ľudku, sestru Damiánu a Maďu

– za telesné a duchovné zdravie, Božie požehnanie, ochranu a dary Ducha Svätého pre všetkých otcov a sestry,

ktorí sa o nás starajú v tomto neľahkom období pandémie a napĺňajú nás svojou láskou a útechou

– za TV Lux

– za pápeža Františka

– za dar večného života pre zosnulých Veroniku a Viliama, Katarínu a Eugena

– za ochranu, zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre celé rodiny Evky, Jarky, Vierky, Majky a Adriany

– za skoré slávenie bohoslužieb v našich kostoloch

– za telesné a duševné zdravie, Božie požehnanie, ochranu a dary Ducha Svätého pre prof. Františka Trstenského

a poďakovanie za prípravu domácej liturgie nielen na Veľkú noc 2021, ale aj v cezročnom období

– za správne rozhodnutia našich politikov v čase koronakrízy

– za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu brata Petra

– za celosvetový pokoj a mier

– za požehnanie manželstva

– za ľudí, ktorí nepocítili Boží dotyk

– za Božie požehnanie a ochranu rodiny Michala

– za zdravie a Božiu ochranu Jožky a jej rodiny

– za duše v očistci a ich skoré vyslobodenie

– za Božie milosrdenstvo pre našu rodinu

Pridať úmysel

Ďalšie úmysly farníkov

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.