...

Týždeň Cirkvi pre mládež

Komisia pre mládež v spolupráci s farnosťou Poprad pripravujú v utorok 16.11.2021 online VEČER SVEDECTIEV pod názvom BOH NIE JE MŔTVY. Začiatok streamu je o 19.00 na youtubovom kanáli rkc poprad.

Zároveň dávam do pozornosti zaujímavý link z eRka na FARSKÝ TÝŽDEŇ PRE MLÁDEŽ: https://erko.sk/tyzdenpremladez/.

Taktiež v spolupráci s Arcidiecéznym Centrom Mládeže BA ponúkame mladým TUMBU – akciu plnú dobrodružných úloh a výziev. Viac info a prihlasovanie tu: http://mladezba.sk/tumba.

A v neposlednom rade našu kampaň pod názvom MLADÍ PRENASLEDOVANÝM. Viac info: https://www.komisia.sk/podujatia/

Aktuality

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.