...

Sviečka za nenarodené deti

Fórum života aj tento rok organizuje už tradičnú Sviečku za nenarodené deti. Cieľom je pripomenúť si všetky deti, ktoré sa nemohli narodiť. Preto pozývame všetkých ľudí, aby si v tomto čase okolo 2. novembra zapálili sviečku na cintorínoch, v oknách svojich domov či pri pamätníkoch nenarodeným deťom. Spoločne zapáľme sviečku za nenarodené deti a rozsvieťme Slovensko!

V rámci podujatia sa dajú kúpiť sviečky za nenarodené deti – a to plastová v cene 1€, či sklenená v cene 5€. Sviečky sa budú predávať v niektorých farnostiach najmä okolo 2. novembra – bude to však závisieť od pandemickej situácie. Tento rok bude možné už po 3- krát zapáliť online sviečku na stránke www.svieka.forumzivota.sk, kde ju môžete umiestniť kdekoľvek na Slovensku či vo svete, stačí zadať adresu na akom mieste chcete aby horela. Fórum života a jeho projekty je možné podporiť aj zaslaním darcovskej SMS správy s textom SMS SVIECKA na číslo 877.

Zakúpením sviečky podporíte projekty a činnosť Fóra života a to:

  • konkrétne riešenia ťažkých životných situácií tehotných matiek, dievčat, rodín a jednotlivcov (Zachráňme životy, Poradňa Alexis, Centrum konkrétnej pomoci FEMINA),
  • centrá pre rodinu, kde nájdu pomoc ľudia v núdzi (Sieť pomoci),
  • informačné kampane, ktoré scitlivujú spoločnosť v témach ochrany počatého života (25. marec – Deň počatého dieťaťa, Sviečka za nenarodené deti),
  • vydavateľskú činnosť a vzdelávanie detí, mládeže aj dospelých (návštevy škôl, prednášky, konferencie a publikácie),

Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať všetkým darcom a podporovateľom, ktorým spolu s nami záleží na dôstojnom živote pre všetkých.

Aktuality

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.