...

Sviatosť birmovania

Oznamujeme, že od októbra 2021 začne príprava na prijatie sviatosti birmovania. Záujemci o prijatie sviatosti birmovania sa môžu prihlásiť v sakristií kostolov, alebo vyplnením online formulára na tejto stránke. Prihlásiť sa môžu žiaci 9. ročníka ZŠ, alebo starší v termíne do 19.09.2021.

Aktuality

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.