...

Sladká pomoc

Sladká pomoc je misijnou aktivitou, ktorá robí našu kresťanskú lásku konkrétnejšou. Chceme motivovať dobrovoľníkov na Slovensku, aby prejavovali solidaritu s Cirkvou na celom svete a robili niečo pre deti a mladých ľudí v najchudobnejších krajinách sveta. Kampaň Sladká pomoc ukazuje, aké ľahké je dosiahnuť veľké veci mnohými malými skutkami.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

  • Zapojiť sa môže ktokoľvek, kto si objedná minimálne jednu krabicu pre seba alebo na predaj v škole, vo farnosti či v spoločenstve (v takom prípade si nezabudnite vypýtať súhlas).
  • Objednať si môžete minimálne jednu krabicu (42 čokoládok) – cena 21 eur.
  • Predajná cena čokoládky je 0,50 centov. Čistý zisk z predaja – 0,25 centov za čokoládku – pôjde na podporu projektov pre deti v rámci Pápežského misijného diela detí.
  • Objednávky na čokoládky môžete posielať prostredníctvom našej stránky.
  • V prípade otázok nás kontaktujte na e-mailovej adrese: info@misijnediela.sk alebo telefonicky na čísle 02/529 64 916.

 

5 dobrých dôvodov na účasť

  1. Čokoládky sú jednoducho chutné a vyrobené na Slovensku.
  2. Zakúpením čokoládok zlepšíte život detí a mládeže priamo v ich krajine.
  3. Dobro chceme dopriať aj ľuďom, ktorí sa majú oveľa horšie ako my.
  4. Čistý výnos pôjde deťom a mladým ľuďom v Keni, Rwande, Etiópii a v Ugande.

Nemáte čo stratiť. Nepredané čokoládky nám môžete bezplatne vrátiť.

Aktuality

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.