...

Putujeme na blahorečenie Jána Havlíka

Pozývame Vás na Blahorečenie Jána Havlíka, mučeníka vernosti do Šaštína dňa 31. augusta 2024.

Viac informácií: Ján Havlík 2024

Aktuality

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.