...

Púť k sv. Anne v Kluknave

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ KLUKNAVA

VÁS POZÝVA NA

PÚŤ K SVÄTEJ ANNE 2021

v jubilejnom Roku sv. Jozefa,

v Osobitnom roku rodiny a v prvý Svetový deň starých rodičov a seniorov

 

Program (.pdf)

Poznámky a upozornenia:
V prípade nepriaznivého počasia budú sv. omše a sobotný večerný program v kostolíku sv. Anny. V sobotu, nedeľu a v pondelok bude sv. omša vo vonkajšom  priestore v blízkosti pútnického kostola. V ostatné dni budú sv. omše v kostolíku a v okolí. V čase sv. omší bude cestnú premávku riadiť polícia. Prosím, z dôvodu bezpečnosti a zdravotného zabezpečenia, rešpektujme aj značenie jednosmernej cestnej premávky v smere Kluknava – Ovčie v daných dňoch.

Epidemiologické opatrenia:
Pri počte nad 1000 obyvateľov v exterieri, teda v nedeľu, na vyzvanie je potrebné predložiť výsledok PCR alebo Lamp testu, ktorý nie je starší ako 72 hodín alebo antigénového testu, ktorý nie je starší ako 24 hodín. Negatívny test na COVID – 19 je naďalej možné nahradiť potvrdením o očkovaní, či prekonaní COVID – 19. Negatívnym testom ani iným dokladom sa nemusia preukazovať deti do 10 rokov. Prosím, dodržujete hygienické opatrenia ako rúško, odstupy a dezinfekciu aj v exteriéri. Nepodávajte si ruky ani na znak pokoja. Sv. prijímanie sa podáva do rúk. Neodporúča sa stavať stánky ani ich navštevovať.

Aktuality

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.