...

Pozvanie na Butkov

Milí priatelia misií!

Srdečne Vás pozývam zajtra v sobotu o 19.30 na Butkov. Budeme sa spoločne modliť ruženec svetla za Slovensko a za pápeža. Prineste si sviečky. Spoločne prežijeme krásny čas.

Ak nemôžete prísť osobne, pripojte sa k nám cez náš youtube kanál. Stačí kliknúť na video: https://www.youtube.com/watch?v=ZOfhGVR8nTg&ab_channel=P%C3%A1pe%C5%BEsk%C3%A9misijn%C3%A9dielaSlovensko 

Aktuality

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.