...

Podklady k 9. synodálnej téme: Rozlišovanie a rozhodovanie

téma rozlišovania a rozhodovania je predposlednou, ktorou sa budeme zaoberať v rámci diecéznej fázy Synody o synodalite.

Podklady k tejto 9. téme spracoval člen diecézneho synodálneho tímu o. Viktor Pardeľ a nájdete ich v prílohe tohto mailu. Krátke videospracovanie vytvorené v spolupráci s Diecéznym katechetickým úradom si môžete pozrieť na nasledujúcom odkaze:

https://youtu.be/crvNWvf4usw

 
Veríme, že aj pri uvažovaní nad touto témou v atmosfére modlitby a duchovného rozlišovania sa ukážu mnohé vzácne podnety pre ďalšie kroky v našej Cirkvi. 

Tešíme sa na zdieľanie Vašich postrehov, ktoré budú pre nás podkladom k vypracovaniu záverečného zhrnutia za celú Spišskú diecézu.

Za celý tím Vás pozdravuje

 

Patrik Taraj

diecézny koordinátor synodálneho procesu

Aktuality

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.