...

Podklady k 8. synodálnej téme: Autorita a spoluúčasť

prinášame Vám podklady k 8. synodálnej téme, ktorá má názov Autorita a spoluúčasť. Tému tentokrát spracovali členovia synodálneho tímu o. Mário Brezňan a Mária Francová. Textové podklady nájdete v prílohe a krátke videospracovanie zasa na tomto odkaze:

https://youtu.be/Tikwp5mqn80

Povzbudzujeme Vás opäť k modlitbe a k načúvaniu toho, čo chce cez Vás Duch Svätý povedať Cirkvi.

Tešíme sa na zdieľanie Vašich postrehov, ktoré budú pre nás podkladom k vypracovaniu záverečného zhrnutia za celú Spišskú diecézu.

Za celý tím Vás pozdravuje


Patrik Taraj

diecézny koordinátor synodálneho procesu

Aktuality

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.